به گزارش افکارنیوز،خبرگزاری ایسنا وابسته به جهاد دانشگاهی به سراغ ابراهیم یزدی رفته و از قول وی نوشته است: ما به آقای روحانی رأی دادیم و از کاندیداتوری‌شان حمایت کردیم و اکنون نیز هر کمکی از دستمان برآید برایشان انجام خواهیم داد.

وی درباره پیش‌بینی خود از فعالیت‌های حزبی خود و همفکرانش در دوره دولت یازدهم گفت: فعالیت‌های مدنی و حزبی از جمله حقوقی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. ما خواهان اجرای بی کم و کاست حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی هستیم، نه کمتر و نه بیشتر. اگر این حقوق محقق شود، قطعا همه احزاب از این حقوق بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان این که «معنا و مفهوم اعتدال‌گرایی این است که ما خواهان اجرای بی کم و کاست قانون اساسی هستیم»، تصریح کرد: ما به التزام به قانون اساسی تاکید داریم، چرا که التزام به قانون اساسی برای همه افراد لازم است؛ خواه فرد به آن اصول اعتماد داشته باشد، خواه نداشته باشد. التزام به قانون مقوله‌ای حقوقی است و همگان باید آن را رعایت کنند.

گفتنی است فعالیتهای گروهک نهضت آزادی پس از خیانتهای مکرر این گروه به نظام و انقلاب و کشف برخی اسناد وابستگی به لانه جاسوسی آمریکا غیرقانونی اعلام شد. بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به نامه علیاکبر محتشمیپور وزیر کشور وقت تصریح کرد که این گروه حق فعالیت ندارند. امام همچنان تاکید کردهاند که سازمان تروریستی منافقین فرزندان معنوی نهضت آزادی و مهندس بازرگان هستند و اگر این گروه در دولت موقت سر کار میماندند سیلیای به اسلام و انقلاب میزدند که تا قرنها سر بلند نمیکرد.