ایران آزادی فوری دیپلمات ربوده شده در یمن را خواستار شد
معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه خواستار اقدام جدی دولت یمن برای شناسایی عاملان ربایش وابسته اداری سفارت ایران در یمن و آزادی فوری وی شد.

به گزارشافکارنیوز، حسین امیرعبداللهیان اظهار داشت:در پی تماس تلفنی دکتر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان با همتای یمنی خود، اتاق عملیات در وزارت خارجه یمن در این رابطه تشکیل شده است و موضوع آزادی نوراحمد نیکبخت را پیگیری میکند.