به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی که به عنوان طراح طرح حمایت از تولید ملی برای تغییر دستور مجلس در جلسه علنی امروز(دوشنبه) سخن می‌گفت اظهار داشت: طبق آیین‌‌نامه داخلی مجلس و بر اساس ضرورتی که برای حمایت از تولید ملی احساس می‌شود، بهتر است این طرح در اولویت بررسی مجلس قرار بگیرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال گذشته به نام حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی افزود: مقام معظم رهبری سال گذشته را به حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند تا سال گذشته مقدمه‌ای برای حمایت از تولید ملی باشد و در سال‌های دیگر این روند ادامه داشته باشد.

نماینده مردم اصفهان گفت: ‌ انتظارات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید ملی ایجاب می‌کند که ما طرح حمایت از تولید ملی را با اولویت بیشتر بررسی کنیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری روز گذشته فرمودند که حماسه سیاسی خلق شده است و باید همه برای خلق حماسه اقتصادی تلاش کنند لذا برای حماسه اقتصادی لازم است که از تولید ملی حمایت شود.