افكار نيوز - دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: با رئيس جمهور نشست مشتركي داشتيم.

به گزارش افکار، فارس نوشت: عسگراولادی با اشاره به دیدار مشترک حزب موتلفه و رئیس جمهور اشاره کرد و اظهار داشت: در این دیدار آقای حبیبی به رئیس جمهور گفت که شما در انتخابات مجلس هشتم از اصولگرایان دعوت کردید تا با یکدیکر نشست داشته باشیم که این کار بسیار مثبتی بود و بنده صحبت آقای حبیبی را قطع کردم و گفتم کار بسیار شجاعانه‌ای بود چرا که شخص رئیس جمهور نمی‌بایست این کار را انجام دهد ولی شما شجاعانه این کار را کردید و اصولگرایان را دعوت کردید و در شرایط کنونی نیز برای اینکه مردم گمراه نشوند، نیاز است که شما یک شرایط جدیدی را پدید آورید.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: رئیس جمهور پاسخ داد که باید اصولگرایی را باز تعریف کنیم.

عسگراولادی ادامه داد: به رئیس جمهور گفتم که اصولگرایی‌ای که یک طرف آن آقای هاشمی رفسنجانی و طرف دیگر آن آقای احمدی‌نژاد باشد، مطلوب نیست و با مزاح به ایشان گفتم که احمدی‌نژاد می‌گوید تعداد اندکی اصولگرا هستند و هاشمی می‌گوید که همه اصول‌گرا هستند و سپس رئیس جمهور گفت که اصولگرایی چیست و چه کسی باید تعریف کند که به ایشان گفتم «مقام معظم رهبری»؛ چراکه شما و آقای هاشمی تعریف خاص خود را از اصولگرایی دارید و تعریف رهبری از اصولگرایی، فوق‌ همه جناح‌ها است.
/ ب.