به گزارشافکارنیوز،رسانه‌های ضدانقلاب خارج کشور علاقه ویژه‌ای به نمازجمعه آقای هاشمی نشان می‌دهند. سایت روز آن‌لاین که توسط شماری از سلطنت‌طلبان فراری و با استخدام برخی روزنامه‌نگاران زنجیره‌ای متواری در پاریس اداره می‌شود، ضمن مصاحبه با «محمدتقی - ف. م»(از روحانی‌‌نمایان فعال در فتنه ۸۸) از قول وی نوشت: هاشمی باید به نمازجمعه برگردد.

«ف. م» با بیان اینکه از سوی نیروهای امنیتی ممنوع‌الخروج شده، می‌گوید: بازگشت هاشمی به نمازجمعه می‌تواند در جا افتادن فرهنگ تعادل کمک زیادی بکند. بهترین فرد برای جا انداختن بحثاعتدال هاشمی است.
همچنین تقی رحمانی از اعضای متواری گروهک ملی - مذهبی و مقیم پاریس در سایت جرس نوشت: هاشمی باید نمازجمعه بخواند چرا که نمازجمعه از نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه حکومتی برخوردار است که از نظر نگارنده این نقش درست نیست. با این وصف و با توجه به واقعیت جامعه ایران، اهمیت نمازجمعه دو وجهی می‌شود. در این مورد بر روشنفکران نقدی وارد است؛ آنان هم در دوره انقلاب و هم در دوره اصلاحات از اهمیت این نهاد غفلت کردند. نقدی که ملی - مذهبی‌ها تا خاتمی را شامل می‌شود. جمعی از اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات، کار را به آنجا کشانده بودند که گفتند: «جمهوریت نظام را ما حفظ می‌کنیم و اسلامیت نظام را شورای نگهبان.»

این ضد انقلاب مقیم خارج خواستار تبدیل نمازجمعه به چندصدایی شد. آخرین خطبه‌های نمازجمعه هاشمی که ۴ سال پیش ایراد شد، به مستمسکی برای خودنمایی فتنه‌گران و عناصر آشوب‌طلب و سر دادن شعارهای ضد انقلابی تبدیل شد. در آن روز برای اولین‌بار کسانی با کفش نماز خواندند و به صورت مختلط(زن و مرد) در یک صف نشستند. یکی از فتنه‌گران(فواد - ش) بعدها در گویانیوز تصریح کرد که پس از شرکت در آن نمازجمعه(۲۶ تیر۸۸) با خانم کنار دست خود دست داد و قبول باشد گفته و سپس آشوبگری خیابانی را راه انداخته‌اند. او تأیید کرد بعدها در پوشش دعوت از هاشمی برای نامزدی انتخابات، به همراه جمعی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب به دفتر هاشمی رفته است.

همراهی هاشمی با فتنهگران و آشوبطلبانی که به بهانه تقلب در انتخابات، برای براندازی اصل جمهوری اسلامی خیز برداشته بودند، کام مردم متدین و نمازگزار را تلخ کرد. جفای آن روز هاشمی در همراهی با جریان ضد انقلابی که مدعی تقلب۱۱ میلیونی در آرا بود، ۴ سال بعد هنگامی آشکارتر شد که هاشمی انتخاب رئیسجمهور جدید با تنها ۲۷۰ هزار رأی بیشتر از ۵۰ درصد آرا را نشانه سلامت دموکراسی در ایران توصیف کرد! در واقع به اذعان هاشمی، ادعای تقلب دروغ بود چرا که اگر میتوان ۱۱ میلیون رأی تقلب کرد، جابجایی ۲۷۰ هزار رأی به طریق اولی هیچ سختیای نداشت. با این وصف جای یک سوال باقی است و آن اینکه خطیب جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ آیا از سر انصاف و عدالت سخن گفت یا از سر بیانصافی و هیجان، بازیچه گروهکهای قسمخورده ضدانقلاب واقع شد.