به گزارشافکارنیوز،در دیدار علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل به عنوان رؤسای فراکسیون‌های رهروان ولایت و اصولگرایان مقرر شد که نمایندگان عضو این دو فراکسیون به وزرایی رأی دهند که در فتنه ۸۸ ایفای نقش نکرده باشند.

در روزهای اخیر برخی گمانهها از احتمال معرفی افرادی حکایت دارد که در فتنه ۸۸ کارنامه سیاهی از خود بر جا گذاشتهاند. در عین حال یکی از نزدیکان روحانی در گفتوگو با مشرق تأکید کرد روحانی چهرهای مستقل و جدی است و خود را اسیر افراطیون مشارکتی و سازمانی نخواهد کرد. روحانی به دنبال کارآمدی و شایستهسالاری است. او دنبال وزیران کاربلد است. او به حرف همه گوش میکند اما کار خود را میکند.