به گزارشافکارنیوز،علاء الدین بروجردی بر تاکید بر اینکه تحرک حضور در مجامع بین المللی جزو نکات مثبت سیاست خارجی دولت نهم و دهم بوده است، بیان کرد: تحرک حضور بین المللی از جمله استفاده از تریبون سازمان ملل توسط دولت نهم و دهم و شخص رییس جمهور برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران جزو نقاط مثبت سیاست خارجی دولت فعلی است.

این نماینده مجلس در این زمینه افزود: بخصوص نکته ای که مقام معظم رهبری بیان کردند مبنی بر اینکه مواضع انقلابی جمهوری اسلامی باید با شجاعت و صراحت بیان شود، در مجامع بین المللی به خوبی بیان شد.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین نقطه قوت دیگر سیاست خارجی دولت نهم و دهم است، بیان کرد: تقویت ارتباط با کشورهایی که به طور سنتی حیاط خلوت آمریکا هستند و برای آمریکایی ها نوعی عبور از خط قرمز است نیز با موفقیت در دولت نهم و دهم انجام شد.

بروجردی با اظهار اینکه دولت فعلی توانست با کشورهای آمریکای لاتین روابط مستحکمی ایجاد کند، بیان کرد: برقراری این روابط علاوه بر حسن نفس ایجاد رابطه، به لحاظ عکس العملی که آمریکایی ها نشان دادند و کمیته ای رابرای جلوگیری از نفوذ روز افزون ایران ایجاد کردند، حائز اهمیت است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقاط ضعف دولت نهم و دهم اظهار کرد: اینکه نتوانستیم رابطه خوبی با برخی کشورهای همسایه ایجاد کنیم با وجود اینکه اولویت اول سیاست خارجی کشورهای همسایه هستند، جزو نقاط ضعف دولت فعلی محسوب می شود.

وی ادامه داد: البته با برخی از کشورهای همسایه توانستیم رابطه خوبی برقرار کنیم، ولی در ارتباط با برخی دیگر نتوانستیم از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را انجام دهیم.

بروجردی تاکید کرد: در برقراری رابطه با کشورهای اسلامی نیز متناسب با ظرفیت هایی که داشتیم، موفق نبودیم.

این نماینده مجلس با اظهار اینکه عدم استفاده مطلوب از ظرفیت جنبش عدم تعهد از دیگر نقاط ضعف دولت نهم و دهم بوده است، اظهار کرد: این در حالی بود که ما ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده داشتیم و می توانستیم از ظرفیت های آن بیشتر استفاده کنیم.

وی افزود: بنابراین در مجموع ظرفیت های بالقوه ایی در این عرصه زمین مانده است و ضروری است که این ظرفیت ها فعال شوند.