به گزارش افکارنیوز،این پروژه ۷۵ کیلومتر طول دارد و برای بهره‌برداری از آن ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مجموع طول بزرگراه سنندج به همدان ۱۷۶ کیلومتر است که ۱۲۷ کیلومتر آن در حوزه استان کردستان قرار دارد.

استارت اجرای این پروژه از محل اعتبارات استانی در سال ۸۲ زده شده و در سال ۸۴ به صورت رسمی در قالب پروژه‌های ملی ردیف اعتبار مشخص قرار گرفته است.

پیشرفت این پروژه از سال ۸۵ تا ۸۹ حدود ۳۰ درصد بوده و از ۹۰ تا ۹۲ به ۸۵ درصد رسیده است.

این پروژه در افزایش ایمنی، کاهش هزینه سوخت و آلایندههای زیست محیطی نقش مؤثری ایفا میکند.