به گزارشافکارنیوز،دکتر محمدحسین یادگاری درباره ارایه مجوز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راه اندازی دانشگاه ایرانیان به دکتر احمدی نژاد گفت: من نام دانشگاه ایرانیان را نشنیدم.

وی ادامه داد: دکتر محمود احمدی نژاد اعلام کرد می خواهد یک فعالیت علمی در آینده داشته باشد و در زمینه تربیت نیروهای تحصیلات تکمیلی فعالیت کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شواری عالی انقلاب فرهنگی هم نظر مثبت درباره فعالیت علمی برای تربیت نیروهای تحصیلات تکمیلی به رئیس جمهور دادند.

همچنین یکی از معاونان شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: دکتر احمدی نژاد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردند که موافقت اصولی راه اندازی دانشگاهی را از وزارت علوم دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: وقتی این مساله در شورا توسط دکتر احمدی نژاد مطرح می شد برای مجوز دانشگاه مطرح نشد برای این مطرح شد تا بتوانند در شهر تهران شعبه بزنند. چون شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه دارد که راه اندازی دانشگاه غیر انتفاعی ممنوع است به جز اینکه با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

وی افزود: دکتر احمدی نژاد مجوز تأسیس این دانشگاه را در تهران از شورا دریافت کردند.

این معاون شورا درباره نام دانشگاه اظهار داشت: درباره نام دانشگاه موضوعی مطرح نشد.

وی افزود: ابلاغیه که از سوی دکتر ابلاغ شد نشان می داد که تاسیس آن را هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده بودند.

پیش از این تأسیس دانشگاه ایرانیان به نام رحیم مشایی مطرح و عنوان شده بود که بررسی و اعطای مجوز این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است.