به گزارش افکارنیوز، قرار است بقیه اثاثهای منزل احمدینژاد هم تا مراسم تنفیذ به ساختمان چهار طبقه نارمک منتقل شود. احتمالا پسران و دختران احمدینژاد هم در ساختمان نارمک ساکن خواهند شد.