افكار نيوز - روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خوزستان در نمابری که برای خبرگزاری ها و مطبوعات ارسال شده از قول مدیر کل این مرکز اعلام داشته ۸۵ درصد از مردم خوزستان از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز خوزستان ابراز رضایت کرده اند.
در این نمابر جزئیاتی از اینکه نظرسنجی از کدام جامعه آماری با چه نسبت منطقی این موضوع را به مدیر محترم مرکز القا کرده همچنین در متن خبر، اشاره ای به نوع سوالات هم که در بی طرفانه بودن نظرسنجی و علمی بودن آن تاثیر بسزایی دارد، نشده است.
چون جزئیات بالا اعلام نشده و معمولا نظرسنجی که یک سازمان در مورد خودش انجام و منتشر کند مورد استناد قرار نمی گیرد این خبر دارای محتوای اقناع کننده ای تشخیص داده نمی شود اما به مدیر کل محترم صدا و سیمای خوزستان پیشنهاد می کنیم اگر واقعا می خواهد از نظر مردم نسبت به کیفیت، محتوا و تاثیر برنامه های صدا و سیمای خوزستان اطلاع پیدا کند و گزارشی هم به مسئولین مافوق خود و همچنین رسانه های گروهی دهد بهتر است با استفاده از امکانات ساده ای که از بودجه ی بیت المال در اختیار وی است یک دوربین و میکروفن را همراه با فرستنده سیار بین مردم بفرستد و به سبک خبر ۲۰:۳۰ تریبون آزادی برگزار نماید تا هر کس بطور زنده حرف دل خود را در مورد برنامه های این شبکه بگوید. سپس دوربین و گزارشگر مربوطه نزد چند تن از اساتید دانشگاه، روحانیون و سایر اقشار فرهیخته مثل معلمان دانشگاه برود و نظر آنان را در مورد میزان رضایتمندی از شکل و محتوای برنامه های این مرکز جویا شود.
ای کاش آقای کشفی سری هم به روستاهای اطراف کلانشهر اهواز بزند تا ببیند به دلیل عدم رضایت مردم از برنامه های مرکز تحت مدیریت ایشان، حتی خانواده هایی که به نان شب خود محتاجند تحت تأثیر تهاجم فرهنگی دشمنان چند ماهواره در منزل خود نصب کرده اند تا از برنامه های شبکه های بیگانه تغذیه فکری شوند.
/ ب.