فاش نيوز در خبري مدعي شد كه مسئولان شهري قصد دارند نام يكي از خيابانهاي تهران را به اسم يكي از كشته هاي كهريزك تغيير دهند.
در خبر فاش نیوز آمده است: براساس گزارش های رسیده به فاش نیوز، برخی مقامات بنیاد شهید ادعا می کنند مستند به اعلام نهاد های امنیتی به شهید محسوب کردن سه کشته شده حادثه کهریزک تن داده اند.

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که متاسفانه مسئولان بنیاد شهید درصددند کوچه ها وخیابان هارا هم که شهرداری ها کم کم دارند اسامی شهیدان را ازآن ها حذف می کنند به نام کسانی بزنندکه حد اقل فریب خورده بوده اند.

این درحالی است که وقتی چندی قبل خبری درباره تعویض سنگ قبر چند کشته شده فتنه اخیر منتشر شد بنیاد شهید استان تهران با ارسال جوابیه ای از آن اظهار بی اطلاعی کرد.

بنیاد شهید یک نهاد برآمده از ارزش های والای انقلاب اسلامی است که مسئولان آن وظیفه دارند نگذارند کوچکترین خدشه ای به چهار چوب های ارزشی آن وارد آید چه رسد به این که با چنین اقدامات ساختار شکنانه ای دنیا و آخرت خود را به خطر نیاندازند و به مسئو لیت شرعی وملی خود دراین باره عمل کنند.