به گزارش افکارنیوز،سایت خبری صنعا تایمز به نقل از یک منبع خبری از کشف محل نگهداری دیپلمات ایرانی ربوده شده در صنعا خبر داد اما اعلام کرد که این اطلاعات از سوی منابع رسمی تایید نشده است.

این سایت اعلام کرد که یکی از خبرنگارانش در استان مآرب یمن به نقل از یک منبع که خواست نامش فاش نشود و تنها اعلام کرده است که از منابع نزدیک به ربایندگان است، گفت که نور احمد نیکبخت، وابسته اداری سفارت ایران در یمن در منطقهای در نزدیکی شهر مآرب نزد یک گروه مسلح که به نظر میرسد به شبکه القاعده گرایش داشته باشند، نگهداری میشود.