به گزارش افکارنیوز،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - تصویب کرد؛ دستگاه اجرایی طرح های بهسازی محور اراک - فرمهین - خنجین - قهاوند - همدان، بهسازی محور دامغان - گلوگاه، مشارکت در احداثآزاد راه کنار گذر جنوبی قائم شهر و احداثبزرگراه ساری - خزرآباد - آمل - فریدون کنار از وزارت راه و شهرسازی به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تغییر می یابد.

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۰ از سوی محمدرضا رحیمی برای اجرا ابلاغ شده است.