به گزارش افکارنیوز،ابلاغیه مجوز تاسیس دانشگاه بین المللی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

متن این ابلاغیه به شرح ذیل است:

شماره۴۹۰۹/۹۲ / دش ۱/۵ / ۱۳۹۲

*تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران*

(مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴ / ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

*وزارت علوم، تحقیقات و فناوری*

ماده واحده «تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران» که در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴ / ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۵/۴ / ۱۳۹۲ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

*ماده واحده * تأسیس دانشگاه بین‌المللی توسط هیأت مؤسس به ریاست آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد مورد موافقت قرار می‌گیرد».

*تبصره *اساسنامه این دانشگاه به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد و استقرار مرکز و واحد آن در تهران
بلامانع است».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدینژاد