به گزارش افکارنیوز،میهمانان خارجی مراسم تحلیف حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران، امشب میهمان مراسم ضیافت شام وی خواهند بود.

این مراسم در مجموعه سعد آباد و با حضور رییس جمهور اسلامی ایران و سایر مقامات داخلی و همچنین مهمانان خارجی برگزار خواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی پیشتر از حضور ۱۰ رئیس جمهور، ۲ نخستوزیر، ۶ رئیس مجلس، ۸ معاون رئیس جمهور، ۳ معاون نخستوزیر، ۱۱ وزیر خارجه، ۱۳ وزیر از سایر وزارتخانهها و معاون دبیرکل سازمان ملل در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داده است.