به گزارش افکارنیوز، مسعودسلطانی فرعضو علی البدل شورای چهارم تهران به‌جای خیابان بهشت به میدان پاستور می رود.

بعدازاینکه محمدمهدی مفتح سی ویکمین عضو جدید شورای شهرتهران که در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، از شهر تویسرکان به مجلس شورای اسلامی راه یافت، طی قانون می بایست نفر سی ودوم که ازاعضای علی البدل شورا است بجای وی به شورای شهرتهران راه یابد که درنتیجه جایگزین مفتح محمدمهدی مفتح، مسعود سلطانی‌فر از طیف اصلاح طلبان بودکه با کسب ۱۱۴ هزار و ۱۱۸ رأی نفر سی و دوم شده بود، و می بایست به‌جای وی وارد شورای شهر تهران شود.

درپی مطرح شدن نام سلطانی فر به‌ عنوان گزینه اصلی وزارت ورزش وجوانان در دولت یازدهم، عملا وی نیز باید جای خودرا به نفر سی وسوم علی البدل شورا یعنی ولی الله شجاع پوریان، نماینده اسبق مجلس دردوره های ششم وهفتم بدهد.

بنابه این گزارش، شجاع پوریان که درانتخابات چهارمین دوره شورای شهرتهران درلیست اصلاح طلبان قرارداشت، با ۱۱۰هزارو۶۹۶رای نفرسی وسوم شده بود ودرلیست علی البدل های شورا قرار داشت.

مشخصات بقیه اعضای علی البدل شورای شهرچهارم تهران عبارتداز:

۳۳ - ولی الله شجاع پوریان ۱۱۰۶۹۶
۳۴ - علی صابری ۱۰۹۴۱۱
۳۵ - افشین حبیب زاده ۱۰۸۰۵۹
۳۶ - حسن خلیل آبادی ۱۰۶۷۳۱
۳۷ - زهرا صدراعظم نوری ۱۰۵۸۹۶
۳۸ - فائزه دولتی میاب ۱۰۵۶۷۵
۳۹ - عباس میرزا ابوطالبی ۱۰۴۵۹۱
۴۰ - عباس مسجدی آرانی ۱۰۴۲۷۳
۴۱ - عادل عبدی ۱۰۴۱۷۶