گروه سیاسی

؛ پس از معرفی اعضای کابینه حسن روحانی در روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری و مخالفت برخی از گروه ها و شخصیت های اصولگرا با تعدادی از اعضای کابینه پیشنهادی روحانی، شخصیت های سیاسی و وزاری پیشنهادی روحانی برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس در راهروهای بهارستان مشغول لابی گری شدند.
به گزارشافکارنیوز؛ در همین زمینه یکی از کسانی که از راهیابی به شورای شهر جدید بازمانده است تاکنون جلسات متعددی با برخی از نمایندگان مجلس برگزار کرده تا بتواند برای چندتن از وزرای کابینه روحانی رای اعتماد بگیرد.
علاوه بر وی تعداد دیگری از شخصیت های سیاسی نیز در روزهای گذشته رهسپار بهارستان شده اند تا در کار گرفتن رای اعتماد برای تمام اعضای کابینه یازدهم به رییس جمهور جدید کمک کنند، این درحالی است که چندتن از شخصیت های اصولگرای داخل و خارج از مجلس نسبت به اخذ رای اعتماد توسط بعضی از وزرای حسن روحانی ابراز تردید کرده اند.