به گزارش افکارنیوز، وزیران پیشنهادی ۱۰ رئیس جمهور گذشته به مجلس در اینفوگرافیک زیر مورد اشاره قرار گرفته است: