به گزارش افکارنیوز،وی با اشاره به افزایش هجمه‌های رسانه‌های زنجیره‌ای علیه «روزنامه کیهان» گفت: اینکه فردی نسبت به مشی روزنامه‌ای انتقادی داشته باشد و معتقد باشد که مشی یک رسانه باید به این شکل باشد و یا به آن شکل نباشد، معقول است و اگر در ارتباط با روزنامه کیهان و یا روزنامه دیگر کسی منطقی و مستدل صحبت کند، نباید آن را تخطئه کنیم اما گاهی اوقات به جای انتقاد، نگاه تخریبی دنبال می‌شود.

کوهکن با بیان اینکه نگاه تخریبی چند ویژگی دارد، افزود: اولین ویژگی تخریب این است که منطق خاصی پشت آن نیست؛ دومین ویژگی تخریب این است که چندین رسانه از نظر موضوعی به صورت هماهنگ عمل می‌کنند؛ ویژگی دیگر آن هماهنگی زمانی چندین رسانه در پرداختن به یک موضوع است که حکایت از اراده و تصمیم جمعی یک تفکر و یا یک جناح در برخورد غیرمنصفانه و غیرمنطقی با یک روزنامه و یا یک فرد دارد.

رئیس واحد سیاسی جبهه پیروان اضافه کرد: اگر فرض کنیم آقایان از روزنامه کیهان و آقای شریعتمداری خوششان نمی‌آید و آن را نمی‌پسندند، مشی کیهان، مشی‌ای نیست که خود را دیروز و امروز نشان داده باشد و از زمانی که آقای شریعتمداری در کیهان حضور پیدا کرده، به همین منوال است و سال‌های سال است که این روزنامه مشی خاص خود را دارد.

وی افزود: آنها چطور با رسانه‌هایی که با لحن مرعوب شده با جریانات معاند و بیرون از نظام مماشات و کار آنها را توجیه می‌کنند، چیزی بیان نمی‌کنند؟

کوهکن تصریح کرد: وقتی یک کار حساب شده و سازماندهی شده با هماهنگی باشد میتواند مصداق فرار رو به جلو باشد و اگر بپذیریم حرکت رو به جلو است، هجمه به کیهان به این علت است که کیهان مقابل افراطهای آنان از دولت اصلاحات تاکنون ایستاده است.