به گزارش افکارنیوز،باجناق میرحسین موسوی که از حوادثفتنه پس از انتخابات از فتنه‌گران اعلام برائت کرده است، افزود: «من با توجه به بحثاعتدالی که آقای روحانی برای دولت خود مطرح کردند، وقتی شنیدم آقای میلی‌منفرد گزینه ایشان برای وزارت علوم است بسیار تعجب کردم، چرا که وی در آن دوره حساس بعد از آقای معین در وزارت علوم مشکلاتی را ایجاد کردند و انتصابات نابجایی را در دانشگاه امیرکبیر صورت دادند. من فکر می‌کنم این گزینه به آقای روحانی تحمیل شده است و ایشان نتوانستند استقلال خود را در زمینه انتخاب وزیر علوم حفظ کنند.»

رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: «نقش نمایندگان در دادن رأی اعتماد و بررسی صلاحیت آقای میلی‌منفرد بسیار برجسته است و نمایندگان مجلس این موضوع را باید در نظر داشته باشند که بحثآموزش عالی کشور به اولویت‌هایی احتیاج دارد و محوریت کار دانشگاه در شرایط امروز کشور باید رشد علمی جهت تحقق حماسه اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب باشد نه اینکه دانشگاه به جولانگاه بازی‌های سیاسی تبدیل شود.»

نقرهکار اظهار داشت: نمایندگان مجلس در دادن رأی اعتماد باید مصلحت نظام را در نظر بگیرند. هر وقت دانشگاهها به جایگاه نفوذ احزاب سیاسی تبدیل و به تعبیر دیگری سیاستزده شده، از مسیر اصلی خود منحرف و سرگرم مسائل حاشیهای شده است و در واقع این همان چیزی است که مد نظر جریانات استکباری است. اکثریت جامعه دانشگاهی به دنبال قدرتبازی، سیاستبازی و حزببازی در دانشگاهها نیستند و در مقابل این جریانات حزبی و سیاسی در دانشگاهها نیز با متانت و نجابت برخورد میکنند.