به گزارش افکارنیوز،احمدحکیمی‌پور عضو منتخب شورای شهر تهران و دبیرکل‌ حزب ارده ملت درخصوص دیدار اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم با حسن روحانی، گفت: این درخواست ارائه شده اما هنوز زمان آن مشخص نشده است، شاید در جلسه عصر امروز منتخبین شورا دراین باره بحثو بررسی شود.

وی در ادامه در خصوص مذاکره برخی از اعضای منتخبین شورای شهر با محمد رضا عارف برای پذیرش مسئولیت شهردای تهران، افزود: دوستان نام برخی از افراد را مطرح می‌کنند اما در مرحله اول باید با خود فرد دراین باره صحبت کرد، تا آنجایی که در جریانم تاکنون با عارف در خصوص شهرداری تهران هیچ گفت‌وگوی صورت نگرفته، حتی خود من در این خصوص با او گفت‌وگویی نکرده‌ام.

عضو منتخب شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران باید بعد از تشکیل شورای شهر تهران انتخاب شود، اظهارداشت: البته قبل از تشکیل رسمی شورا بحثهای دراین مورد مطرح میشود تا دوستان به نقطه مشترک برسند اما تا به حال در جلساتی که ما ۳۱ عضو منتخب با هم برگزار کردهایم موضوع انتخاب قطعی شهردار تهران را مطرح نکردهایم.