به گزارش افکارنیوز،غلامعلی نادری گفت: برای صدور موافقت قطعی با دانشگاه احمدی‌نژاد باید تعداد اعضای هیئت مؤسس به حد‌نصاب برسد و محل احداثدانشگاه نیز مورد موافقت وزارت علوم قرار بگیرد.

وی افزود: حد‌نصاب اعضای هیئت مؤسس حداقل ۷ نفر و حداکثر ۹ نفر است که از این تعداد باید حداقل سه نفر عضو هیئت علمی و بقیه حداقل در رتبه استادیاری باشند.

نادری در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در مورد اعضای هیئت مؤسس وجود دارد این است که در صورت روحانی بودن اعضا درجه روحانیت آنها باید در سطح ۳ و بالاتر باشد.

مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم با اشاره به وضعیت محل احداثدانشگاه جامع بین‌المللی، تصریح کرد: در مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده که مصوبه باید به امضای دو وزیر علوم و بهداشت برسد. در همین راستا موافقت اصولی به امضای وزیر علوم رسیده ولی هنوز نامه‌ای مبنی بر دستور بازدید به دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم نرسیده است.

وی افزود: درخواست بازدید باید از طرف رئیس هیئت مؤسس که احمدی‌نژاد است به ما برسد و پس از آن ما برای بازدید محل اعزام شویم.

نادری همچنین خاطرنشان کرد: از آنجایی که هنوز درخواست بازدید به دست ما نرسیده از محل و شرایط دانشگاه جامع بین‌المللی منتسب به محمود احمدی‌نژاد بی‌اطلاع هستیم اما طبق قانون زمین دانشگاه در تهران باید ۲ هزار و ۵۰۰ و در شهرستان‌ها باید یک هزار و ۵۰۰ متر باشد.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم در پایان تاکید کرد: با همه اینها تا زمانی که بازدید از محل دانشگاه جامع بینالمللی صورت نگیرد، موافقت قطعی برای صدور مجوز انجام نخواهد شد.