به گزارش افکارنیوز،محسن افتخاری اظهارکرد: سعید مرتضوی یکی از متهمان پرونده قضات کهریزک، روز چهارشنبه - ۱۶ مرداد ماه - لایحه اعتراضی خود را نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی به دادگاه تقدیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: طی دو سه روز آینده پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.

شعبه ۷۶ داگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند ماه ۱۳۹۱ رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را آغاز کرد و اول خرداد ۹۲، نیز یازدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

دوشنبه ۱۰تیر ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و تاکید کرد تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان بیان جزییات آن نیست.