به گزارش افکارنیوز،جلسه هماهنگی حسن روحانی رییس جمهور با وزرای پیشنهادی وی به مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه آخرین برنامه های وزرای پیشنهادی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اکثر وزرای پیشنهادی حضور داشتند.

همچنین علاوه بر وزرای پیشنهادی مشاورین روحانی نیز حضور داشتند، همچون محمد باقر نوبخت و محمدرضا صادق حضور داشتند.

بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی از فردا در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.

در این جلسه رییس جمهور در ابتدای شروع جلسه به دفاع از وزرای پیشنهادی خود خواهد پرداخت و سپس بررسی رای اعتماد به وزرا آغاز می شود.