به گزارش افکارنیوز، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون آموزش با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: آقای نجفی در این جلسه تلاش می‌کرد درباره فتنه موضعی نگرفته و این موضوع را نادیده بگیرد.

در همین رابطه، عطاالله سلطانی عضو کمیسیون آموزش به فارس گفت: در جلسه کمیسیون با محمد علی نجفی، سید محمود نبویان از وی پرسید که آیا شما خاتمی، موسوی و کروبی را فتنه‌گر می‌دانید؟ که آقای نجفی پاسخ داد «فتنه چیست؛ بعدا در این باره صحبت خواهیم کرد».

وی یادآور شد: البته همین سؤال از جعفر میلیمنفرد پرسید شد که وی نیز جوابی نداشت و حرفهایی زد که این تلقی به وجود آمد که وی فتنه را قبول ندارد.