به گزارش افکارنیوز، جلسه هماهنگی حسن روحانی رئیس جمهور با وزرای پیشنهادی وی به مجلس امروز یکشنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه که اکثر وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم حضور داشتند، آخرین برنامه‌های وزرای پیشنهادی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین علاوه بر وزرای پیشنهادی مشاورین روحانی نیز حضور داشتند، همچون محمد باقر نوبخت و محمدرضا صادق حضور داشتند.

بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی از فردا در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.

در این جلسه رئیس جمهور در ابتدای شروع جلسه به دفاع از وزرای پیشنهادی خود خواهد پرداخت و سپس بررسی رای اعتماد به وزرا آغاز می شود.