گروه سیاسی؛

پس از انتصاب تقی روغنی ها از کارکنان قدیمی خبرگزاری ایرنا و موسسه ایران به سرپرستی موسسه مطبوعاتی ایران، خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی در تلاشند در دولت جدید انتصاب مدیرعامل جدید خبرگزاری از بدنه سازمانی ایرنا صورت گیرد.

به گزارشافکارنیوز؛ انتصاب چندین مدیرعامل از خارج سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، و ناآشنایی آنان با فضای داخلی و ظرفیت های بیرونی ایرنا، ضربات جبران ناپذیری به این خبرگزاری وارد آورده است.

علیرضا خزایی، احمدخادم المله، غلامحسین اسلامی فر، تقی روغنی ها، عبدالله ناصری و فریدون وردی نژاد از گزینه هایی هستند که احتمال می رود به عنوان مدیرعامل ایرنا در دولت یازدهم منصوب شوند.

اشراف محمدرضا صادق به فضای داخلی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به دلیل حضور سابقش در عرصه های مدیریتی این خبرگزاری این نوید را به نیروهای قدیمی ایرنا می دهد که در دولت یازدهم مدیرعاملی ایرنایی و نیز غیر وابسته به احزاب سیاسی برای سازمان منصوب شود.

خبرگزاری «پارس» سال ۱۳۱۲ با هدف گردآوری اطلاعات و اخبار واحدی به مسئولیت " عبدالله انتظام " در وزارت امور خارجه شکل گرفت که بعدها به " آژانس پارس " معروف شد.

نگاه به این سیر تطور نشان دهنده خاستگاه اصلی از راه اندازی خبرگزاری ایرناست که مشخص است که انتظار از این آژانس خیلی بیشتر از یک «خبرگزاری» بوده است.

محمدرضا شریف، کمال خرازی، حسین نصیری، فریدون وردی نژاد، عبدالله ناصری طاهری، احمد خادم‌المله، جلال فیاضی، محمدجعفر بهداد، علی‌اکبر جوانفکر و امید شهرکی مدیران عامل ایرنا در سال های پس از انقلاب بودند و دوران مدیریت علی اکبرجوانفکر به دلیل مشی سیاسی وی و انتصاب او به جریان منصوب به انحرافی از دوران های پرتنش و رو به افول خبرگزاری ایرنا به شمار می رود.
اکنون بدنه ایرنا منتظر یک مدیرعامل ایرنایی، غیر سیاسی و آشنا با حوزه های تخصصی خبر است انتظاری که احتمالاً باید در چند روز آینده و پس از استقرار وزرای دولت یازدهم در وزارتخانه هایشان به آن جامه عمل پوشانده شود.