به گزارش افکارنیوز، سیدمرتضی بختیاری درباره اظهارات روز گذشته عبداللهی نماینده ماه‌نشان در خصوص موضوع ۱۱ روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد و واکنش وزرا به این موضوع تصریح کرد: این اظهارات غیرمنصفانه بود و مطابق واقع نبود. خیلی از عزیران استحضار دارند که خط قرمز دولت دهم اوامر و رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و در طول چهار سال گذشته هیچ زمانی اجازه عبور از خط قرمز داده نشد.

وی ادامه داد: درباره ۱۱ روز خانه‌نشینی آقای احمدی‌نژاد باید عرض کنم تعداد قابل توجهی از وزرا در این خصوص موضع داشتند و بعضا با حضور در منزل ایشان(احمدی‌نژاد) به طور جد خواستار پایان دادن به خانه‌نشینی شدند و اکثرا تا مرز استعفا نیز پیش رفتند لیکن به دلیل رهنمودهای بزرگان نظام و توجه دادن به شرایط زمانی، اطاعت امر نمودند و به صورت فعال در انجام وظایف و امور محوله تلاش می‌کردند تا وقفه‌ای در برنامه‌های اجرایی و جاری کشور ایجاد نشود.

به گزارش تسنیم، روز گذشته عبداللهی نماینده مردم ماهنشان زنجان در بخشی از سخنان خود در دفاع از زنگنه گزینه پیشنهادی وزارت نفت گفت: در بحث فتنه نیز آقای زنگنه بارها گفته که من در این موضوع نبودهام. البته در ستاد آقای موسوی بود اما مگر وقتی آقای احمدینژاد ۱۱ روز خانهنشینی کرد یکی از وزرای او به وی تذکر داد که ما توقع داشته باشیم آقای زنگنه این کار را نسبت به موسوی انجام میداد؟ بنابراین بهتر است منصف باشیم و کسانی را که حکم محکومیت قضایی ندارند متهم نکنیم و در مقابل اصل را بر برائت بگذاریم.