همراه يك بيمار در بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج با ضربه مشت چشم پرستار را كور كرد.
در پی این حادثه چشم این پرستار به شدت آسیب دید و به سرعت در همان بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت اما متأسفانه عمل جراحی شبکیه چشم این پرستار موفقیت آمیز نبود و این پرستار چشم چپ خود را از دست داد و هنوز در این بیمارستان بستری است.

به گزارش افکار به نقل از فارس، احمد نجاتیان، معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری با اعلام این مطلب افزود: ساعت ۸ دیشت در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان یاسوج پرستار مرد جوان طرحی به دستور پزشک مشغول انتقال بیمار از بخش ICU به بخش عادی بود که همراه بیمار با پرستار درگیر شد و با مشت به چشم چپ پرستار کوبید.

وی گفت: در پی این حادثه چشم این پرستار به شدت آسیب دید و به سرعت در همان بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت اما متأسفانه عمل جراحی شبکیه چشم این پرستار موفقیت آمیز نبود و این پرستار چشم چپ خود را از دست داد و هنوز در این بیمارستان بستری است.

معاون سازمان نظام پرستاری افزود: بیماری که همراه وی نسبت به انتقال بیمار به بخش عادی معترض بود، بعداً به بخش منتقل شد و اکنون وضعیت وی عادی است و هیچ مشکلی ندارد اما ضارب که همراه این بیمار بود با حضور مأموران انتظامی دستگیر شد و با شکایت پرستار پرونده قضایی علیه وی نیز تشکیل شده است.

نجاتیان افزود: متأسفانه اکثر پرستاران به علت رفتارهای خشونت آمیز همراهان بیماران همواره در معرض خطر قرار دارند. آسیب می‌بینند و امنیت شغلی پایینی دارند.

وي افزود: بررسيهاي سازمان نظام پرستاري نشان ميدهد ۸۴ درصد پرستاران در هر ۶ماه حداقل يكبار خشونت لفظي و ۳۰ درصد آنها حداقل يكبار خشونت فيزيكي را تجربه ميكنند و متأسفانه قانونگذاران و مسئولان اجرايي بيمارستانها اقدام موثري براي كاهش اين خشونتها نميكنند و متأسفانه از اين نمونه حوادث به طور مرتب در بيمارستانها براي پرستاران تكرار ميشود.