نظر جعفر زاده نماينده مجلس واكرم پيرامون ازدواج پيامبر موقت افكار نيوز - بخشهايی از سخنان جعفرزاده نماينده ماكو پيرامون مصوبه لايحه خانواده:

((جعفر زاده ضمن مخالفت با مواد ۲۲ تا ۲۴ لایحه‌ی حمایت خانواده بر لزوم حذف این مواد تاکید کرد و گفت که این لایحه به فرهنگ اصیل ازدواج در سنت آسیب می‌زند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در ادامه با اشاره به پیشنهادات برخی نمایندگان برای الزامی کردن ثبت ازدواج موقت نیز، گفت:به اعتقاد من ثبت این نوع ازدواج به معنی اشاعه دادن فرهنگ فحشاء و به فساد کشاندن جامعه است. چرا به فرهنگ و سنت دینی ازدواج پشت پا می‌زنیم در حالی که روالی که تاکنون وجود داشته می‌تواند ادامه یابد.))

پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
دو نفری که ازدواج موقت می نمایند هنگامی که با هم صحبت می کنند، کلام آنها تسبیح خداوند است و هنگامی که دست همدیگر را گرفتند، گناهانشان از میان انگشتانشان فرو می ریزد. هنگامی که یکی از آنان دیگری را می بوسد، خداوند برای هر بوسه، ثواب یک حج و عمره را می دهد و هنگامی که از هم جدا می شوند خداوند برای هردوی آنان به هر لذت و شهوتی که برده اند، حسنه ای به بزرگی کوههای بسیار بلند در نامه عملشان می نویسد و هنگامی که بلند شده و غسل کردند، خداوند گناهان آنها را می بخشد و آبی بر مویی از موهایشان مرور نمی کند، مگر اینکه خداوند برای هر یک از آنها ده ثواب نوشته و ده گناه محو کرده و ده درجه بالا می برد. پس پیامبر(ص) فرمودند: و برای هرکسی که پیوند بین آنها را ایجاد کرده باشد، همین ثواب ها خواهد بود. و در ادامه فرمودند یک درهم(خرج برای) ازدواج موقت، از هزار درهمی که در راه خدا خرج شود برتر است، به خدا سوگند که ازدواج موقت برتر است و آن چیزی است که قرآن درباره آن سخن گفته و سنت بر آن جاری شده است.
لثانی اللخبار ج۱ ص ۲۴۴

/ ب +