سخنگوی وزارت خارجه اظهارات توهین آمیز کیهان نسبت به همسر رییس جمهوری فرانسه را نادرست خواند.

به گزارش مهر مهمانپرست در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فرانسه که پرسید روزنامه کیهان اخیرا عبارتی ناشایست نسبت به همسر رئیس جمهور فرانسه بکار برده، نظر شما در این باره چیست، که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: توهین به مقامات سایر کشورها و بکاربردن کلمات نادرست مورد تایید نظام نیست و ما اگر چه سیاست ها، رفتار و اظهارات را نقد می کنیم و نسبت به عملکردها اعتراض نیز داریم و خواستار تجدید نظر در اقدامات هستیم اما فکر نمی کنیم بکار بردن ادبیات نادرست و توهین آمیز درست باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مزیت و برتری رسانه های ما به نسبت رسانه های غربی رعایت اصول اخلاقی و کرامات انسانی است و امیدواریم همه رسانه ها توجه داشته باشند.