آفتاب نوشت:خبرها حاکی از آن است که در شبهای گذشته عدهای در برابر خانه مهدی کروبی تجمع کردهاند.

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در گفت‌و گو با رسانه‌های خبری، تجمع گروهی را در بیرون منزل مهدی کروبی را تایید کرده است.

برخی از سایت‌های خبری گزارش داده‌اند افرادی با حضور در برابر منزل کروبی از خروج وی جهت شرکت در مراسم احیای شب قدر ممانعت به‌عمل آوردند.