افكار نيوز - روزنامه انگلیسی گاردین طی گزارشی اعلام کرد ریچارد دالتون سفیر سابق انگلیس در ایران اذعان کرد که تونی بلر نخستوزیر اسبق کشورش، در مورد ایران طرز فکر صحیحی نداشت و به صورت بسیار اغراقآمیزی در خصوص حمایت ایران از القاعده در جریان حملههای این گروه تروریستی در عراق صحبت میکرد

دالتون در گفتگو با گروه تحقیق جنگ عراق در مجلس این کشور با بیان اینکه کشورش و آمریکا برای سال‌های متمادی در خواندن نیات ایران دچار اشتباه بوده‌اند، ادامه داد: در حالی که جرج بوش و تونی بلر فکر می‌کردند ایران در حال اقدامات خصمانه علیه عملیات آمریکا وانگلیس در عراق است، جمهوری اسلامی ایران در واقع خواستار موفقیت عراق در ایجاد یک حکومت پایدار و باثبات بود

دالتون که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۶ سفیر بریتانیا در ایران بوده، در ادامه افزوده: بلر فردی بود که با یکسری تصمیمات بد و غلط، مصمم بود که حمله سال ۲۰۰۳ انگلیس به عراق را قانونی جلوه دهد

این سفیر سابق همچنین با محکوم کردن اقدام جرج بوش رییس‌جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۰۲ که ایران را بخشی از " محور شرارت " خوانده بود، تاکید کرد که این اقدام بوش یک " خطای عظیم و هولناک " بود

سفیر سابق انگلیس در تهران با اشاره به فشارهای بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران، نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و آن را غیرقانونی و دارای تبعات بدی خواند

ابراز پشیمانی و اظهار ندامت از سوی مسئولین آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی که سابقاً در پست‌های کلیدی برای مواجهه علیه ایران بوده‌اند ولی اکنون به خاطر کنار رفتن از مسئولیت خود، به مثبت بودن وجهه ایران اعتراف می‌کنند، موضوعی است که به صورتی نسبتاً فراگیر در میان شخصیت‌های غربی دیده می‌شود

/ب+