به گزارش افکارنیوز،شنیده شد که بیش از دوماه از انتخابات شوراها می‌گذرد و اعضای شورای شهر تهران باید در هفته باقی مانده رئیس شورای شهر و شهردار تهران را انتخاب کنند، به گفته اعضای شورای شهر ۱۲ شهریور ماه، اولین روز آغاز به کار چهارمین دوره شورای شهر تهران تصمیم قطعی برای ریاست شورا و شهردار تهران گرفته خواهد شد. در این بین، از محسن هاشمی مدیر عامل سابق متروی تهران، مصطفی سلیمی شهردار فعلی منطقه ۲۱، معصومه ابتکار عضو فعلی شورای شهر و صفدر حسینی به عنوان گزینه‌های نهایی اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران نام برده می‌شود.

در جلسه اخیر اصلاحطلبان شورای شهر پس از رایگیری درباره گزینه نهایی برای تصدی شهرداری، یکی از اعضا جلسه که از چهرههای سرشناس شوراست، نسبت به اجماعی خواندن محسن هاشمی به عنوان شهردار اجماعی اصلاح طلبان انتقاد کرده و گفته اگر همه حاضرین هم به آقای هاشمی رای می دادند، می شد ١٣ رای در حالی که ٤ نفر هم به وی رای ندادند و او تنها ٩ رای دارد؛ پس چرا میگویید گزینه اجماعی اصلاح طلبان! حال با وجود اینکه چند روزی بیشتر به انتخاب شهردار تهران باقی نمانده است ولی هنوز اصلاحطلبان به اجماع برسر گزینه نهایی شهرداری نرسیدهاند.