به گزارش افکارنیوز،فائزه هاشمی بهرمانی دومین دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی از یک اقدام محمود احمدی نژاد تعریف می کند و آن را تاثیرگذار و مثبت ارزیابی می کند.

وی در بخشی از مصاحبه خود به وزرای زن و نقش زنان در دولت نهم و دهم اشاره می کند و می گوید: احمدی‌نژاد در حوزه زنان در ابعاد شکلی و ماهوی، تاثیرگذار بود. به هر شکل او تابوی انتصاب وزیر زن در کابینه‏ اش را شکست و چندین معاون زن در کابینه‌اش منصوب کرد، همان کاری که تا به اینجای کار، آقای روحانی از تکرارش بازمانده.

فائزه هاشمی در انتها تاکید می کند: من این اقدام احمدی نژاد را نمایشی نمیدانم. ولی اگر حتی نمایشی هم بوده، یک اتفاق مثبت هم بود. همینکه چند معاون زن و وزیر زن داشتیم، تصمیم خوبی است.