به گزارش افکارنیوز،امیرخجسته اظهار کرد: با توجه به اینکه عضویت در شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود، شخص می‌تواند هم زمان در سمتی دیگر عهده‌دار مسوولیت شود.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: منع قانونی برای کسی که عضو شورای شهر است در صورت پذیرفتن مسوولیت دیگر به غیر از نمایندگی مجلس وجود ندارد زیرا کسانی که در این شورا حضور دارند، حق جلسه دریافت می‌کنند و به همین لحاظ مشکلی از لحاظ قانونی وجود ندارد.

وی افزود: البته در صورتی که فردی عضو شورای شهر باشد و بخواهد با عنوان شهردار انتخاب شود باید از عضویت، اعلام انصراف کند.

خجسته تاکید کرد: در این راستا صراحت قانونی دارد و با توجه به اینکه عضویت در شورا شغل محسوب نمیشود شخص میتواند در جای دیگری مسوولیت بر عهده گیرد.