به گزارش افکارنیوز، کامران دانشجو یکی دیگر از وزرای احمدینژاد در پاسخ به همین سوال گفت که به دانشگاه احمدینژاد نمیروم و به دانشگاه سابق خود یعنی علم و صنعت بازگشتهام.