سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان روز یکشنبه برای سفری سه روزه وارد تهران شد. هیات همراه سلطان قابوس شامل تعدادی از وزیران عمانی در این سفر همگی همگی لباس یک رنگی را به تن داشتند. این شیوه لباس پوشیدن در سفرهای رسمی سران کشورها در میان کشورهای جنوب خلیج فارس متداول است.

کد خبر: 256647