به گزارش افکارنیوز،جیمز بیکر در اظهاراتی که معیارهای دوگانه و ریاکارانه رژیم آمریکا را نشان می‌دهد. حمایت از صدام را کمک به وی «برای دفاع از خود» توصیف کرد اما حمله صدام به کویت را «اشغالگری وحشیانه» خواند!


وی در مصاحبه با العربیه درباره به هم خوردن روابط آمریکا با عراق در سال ۱۹۹۰ با وجود روابط بسیار گرم میان دو دولت می‌گوید: به مدت یک سال ایالات متحده تلاش‌های بسیاری می‌کرد که صدام را قانع کند که دوباره به جامعه جهانی بپیوندد اما او دائماً و مکرراً به مطالبات ما پشت می‌کرد. همان طور که می‌دانید ایالات متحده آمریکا در زمان جنگ ایران و عراق اطلاعات امنیتی در اختیار او قرار می‌داد و با حکومت وقت عراق سال‌ها همکاری می‌کردیم. وقتی که صدام حسین به کویت حمله کرد به این معنا بود که کشوری بزرگ وحشیانه کشور کوچک همسایه خود را بدون هیچ گونه توجیهی به تصرف خود درآورد، این مقدمه‌ای برای اقدامی وحشیانه محسوب می‌شد.


به گزارش دیپلماسی ایران، بیکر در ادامه اظهارات متناقضش گفته است: قبل از جنگ کویت به عراق کمک کردیم تا بتواند از خودش در برابر ایران در طی آن جنگ طولانی دفاع کند[!] در نتیجه ایالات متحده تا آن جا که ممکن بود هم پیمانی برای عراق محسوب میشد. در این میان مسألهای وجود دارد که باعث میشود به چیزی جز این معتقد نباشیم که صدام کاری که علیه کویت انجام داد و آن را به تصرف خود درآورد در حقیقت جنگ علیه کشوری همسایه و کوچک با همه ابعاد وحشیگری وتوجیه ملتش به این اشغال وحشیانه بود.