پایگاه خبری وزارت خارجه رژیمصهیونیستی در گزارشی از بروز بحران جدی در میان جامعه یهودیان در سرزمینهای اشغالی خبر داد


گردآوری یهودیان از سراسر جهان با فرهنگ‌ها و اعتقادات مختلف و متعارض، باعثشده تا ساکنان فلسطین اشغالی نتوانند با هم در یک محیط جغرافیایی زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند.
به علاوه، ‌ رژیم‌صهیونیستی دارای جامعه‌ای طبقاتی است به‌گونه‌ای که یهودیان غربی از جایگاه و امکانات بیشتری در قبال یهودیان مهاجر شرقی برخوردارند که این عوامل، باعثبروز مشکلات و حتی در برخی موارد بوجود آمدن بحران داخلی و اجتماعی در رژیم‌صهیونیستی شده است.
نمونه‌ای از این بحران، در گزارش وزارت خارجه رژیم‌صهیونیستی فاش شده‌ است: والدین وابسته به یک فرقه غربی‌تبار در شهرک صهیونیست‌نشین " ایمانوئل " در کرانه باختری رود اردن، اعلام کردند حاضر نیستند به فرزندان خانواده‌های شرقی‌تبار اجازه دهند که در کنار کودکان آنها و در مدرسه پشت یک میز بنشینند‏. ‏
خانواده این تعداد از کودکان می‌گویند: عقاید و آداب‌و روسوم و همچنین باورهای اعتقادی آنان با شرقی‌تبارها در تضاد است و امکان درس خواندن در کنار آنان برای فرزندانشان وجود ندارد.
در ادامه این ماجرا، خانواده‌های ارتودوکس به روسای مدرسه فشار آوردند تا از ثبت‌نام دانش‌آموزان فرقه‌های مذهبی ارتودوکس شرقی‌تبار خودداری کنند ولی دیوان عالی، به دنبال شکایت خانواده‌های مورد تبعیض قرار گرفته، حکم داد که این دانش‌آموزان نیز باید در همان مدرسه پذیرفته شوند و در غیر این صورت، روسای مدرسه روانه زندان خواهند شد.
دست اندرکاران مدرسه فوق، به اجرای دستور دیوان عالی گردن نهادند ولی خانواده‌های غربی‌تبار اعلام کردند که در مخالفت با این اقدام، فرزندان خود را به مدرسه نخواهند فرستاد