نتایج یک مطالعه جهانی نشان داد که رژیم صهیونیستی بعد از اوکراین رتبه دوم در مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان در جهان را به خود اختصاص داده است
بر اساس نتایج یک نظرسنجی، حدود ۱۹درصد از پسرها و ۸ درصد دخترهای ساکن در سرزمین‌های اشغالی ۱۱ ساله حداقل هفته‌ای یکبار از مشروبات الکلی استفاده می‌کنند

نتایج این تحقیقات که به کنیست ارائه شده، نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از نوجوانان صهیونیست از مشروبات الکلی استفاده می‌کنند
بر اساس این تحقیقات، یک سوم از نوجوانان اسراییلی نیز حداقل برای یک بار در سال به مرحله‌ای از مسمومیت در اثر مصرف الکل رسیده‌اند

در حال حاضر، بیش از ۳۲۰ هزار نفر در سرزمینهای اشغالی معتاد به مواد مخدر هستند و سالانه ۵ تن هروئین، ۴ تن کوکائین، ۹۰ تن ماریجوانا و ۲۰ میلیون قرص اکستازی و قرص الاسدی وارد سرزمینهای اشغالی میشود