به گزارش خبرنگار افکار نیوزحدود ۱۷ نفر از طراحان استیضاح خلیلیان نسبت به عدم اعلام وصول این استیضاح در مجلس اعتراض کرده و از لاریجانی می خواستند تا این طرح در جلسه بعدازظهردیروز دوشنبه مجلس اعلام وصول شود.
عصر دیروز هنگامی که لاریجانی ادامه جلسه علنی مجلس را به محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس سپرد، طراحان استیضاح جلوی لاریجانی را گرفته و نسبت به عدم اعلام وصول استیضاح انتقاد کردند.
لاریجانی وقتی دید که طراحان بر اعلام وصول استیضاح تاکید دارند، به آنها گفت: شما قرار است جلسه ای با وزیر داشته باشید اخلاقا درست نیست تا قبل از جلسه استیضاح اعلام وصول شود.
اما طراحان استیضاح تاکید داشتند که اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در سه نشست قبلی قانع کننده نبود و استیضاح باید اعلام وصول شود.
لاریجانی هنگامی که دید نمایندگان بر اعلام وصول استیضاح اصرار دارند به آنها گفت که به ابوترابی که ریاست جلسه را بر عهده دارد بگویید تا اعلام وصول کند.
نمایندگان به ابوترابی مراجعه کردند که ابوترابی از آنها خواست تا نشست مشترک با وزیر برگزار و بعد استیضاح در مجلس اعلام وصول شود.

تا کنون میان طراحان استیضاح و وزیر سه نشست برگزار شده است.
قرار بود که چهارمین نشست بعدازظهر دیروز برگزار شود که به دلیل برگزاری جلسه علنی مجلس به دوشنبه هفته آینده موکول شد.
در جلسات قبلی میان طراحان استیضاح و وزیر برخی مسائل استیضاح از جمله جابجایی ها و عزل و نصب ها بررسی شد.
استیضاح خلیلیان از خرداد ماه در مجلس مطرح است که ۲۶ امضا و ۳۰ محور دارد.