به گزارش افکارنیوز،مجلس شورای اسلامی فردا صبح جلسه علنی دارد که در مهمترین بخش‌ها ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی - سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولتهای آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران در دستورکار بهارستان نشینان قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات وفناوری درمورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که از شورای نگهبان اعاده شده نیز در دستورکار نمایندگان مردم دار خانه ملت قرار دارد.

*دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری:


گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور(اعاده شده از شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست(اعاده شده از شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی(اعاده شده از شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح االحاق یک تبصره به ماده(۲۴) قانون اصلاح قانون معادن(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۸/۲ / ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است).

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون نظام جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲/۴ / ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است).

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس(ضمنا تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل(۸۵) قانون اساسی، واصل و در جلسه علنی مورخ ۲۱/۱ / ۱۳۹۲ اعلام گردید)(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش‌کمیسیون‌تدوین آئین‌نامه‌داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور‌ نظارتی مجلس شورای اسلامی(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

رسیدگی به طرح اصلاح مواد(۳۸) و(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷(در اجرای ماده ۱۴۶ بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان و دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت).

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور.

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی(اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی.

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات.

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح.

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن.

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب ۱۳۷۱.

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر.

گزارش کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور درمورد لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند(ج) ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(این طرح توسط شورای عالی استان‌ها ارائه شده است).

گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداثپروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.

گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی(۱)،(۲) و(۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی.

گزارش کمیسیون عمران درمورد رد طرح اصلاح ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران(این طرح توسط شورای عالی استان‌ها ارائه شده و در اجرای ماده ۱۴۷ آئین‌نامه داخلی به‌تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت).

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح ماده(۸) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح استفساریه ماده(۲۴) قانون بیمه.

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش.

گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا.

گزارش‌ کمیسیون کشاورزی، ‌آب و منابع طبیعی درمورد لایحه ‌اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو).

گزارش ‌کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد رد طرح استفساریه ماده(۱۱۸) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(در اجرای ماده ۱۴۷ آئین‌نامه داخلی به تقاضای بیش از پانزده نفر از طراحان در دستور قرار گرفت).

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری صحن علنی مجلس قرار دارد:


۱ - گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران به شماره چاپ ۶۹۶

۲ - گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به استناد بند(۸) ماده(۲۴) و تبصره‌های(۳) و(۴) ماده(۱۰۴) آئین‌نامه داخلی درمورد:

الف - مسائل اساسی کشور، حوزه‌های فرابخشی و بخشی.

ب - اصلاح مدیریت بخش عمومی: اولویت راهبردی حل مسائل اساسی کشور.

۳ - انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظر در هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور(در اجرای بند(د) ماده(۲) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲ / ۱۳۸۲).

۴- انتخاب یک نفر به عنوان ناظر در کارگروه اجرای ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (در اجرای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بند (۱) ماده (۲۱۸) آئیننامه داخلی مجلس).