به گزارش افکارنیوز،اسدالله بادمچیان با اشاره به کابینه یازدهم و رای اعتماد خانه ملت به آن، گفت: روحانی مطابق با سیاست های کلان دولت خود وزیران را انتخاب کرده است که بعضا مصلحت هم در آن دیده می شد، در مقابل مجلس نیز معبارها و شاخص هایی را برای انتخاب وزیران داشت که به خوبی آنرا در روند بررسی رای اعتماد لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه ملاک نمایندگان برای رای اعتماد به وزیران معیار و نظر ولی امر مسلمین بوده و هست، اظهارداشت: رهبر انقلاب در سخنرانی خود در عید فطر معیار اصلی برای انتخاب وزیران را به مجلس گوشزد کردند و تاکید داشتند که معیار اصلی " صالح بودن " است؛ لذا نمایندگان نیز به درستی این شاخص را در رای و نظر خود ملاک قرار دادند.

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در توصیه ای به دولت ادامه داد: با توجه به عدم رای اعتماد نمایندگان به سه وزیر که دیدگاهشان را برای نسل نوجوان و جوان کشور مناسب نمی دیدند، ملاک نمایندگان برای رای اعتماد مشخص است؛ لذا از انتظار می رود رئیس جمهور وزیران باقیمانده را مطابق و هماهنگ با دیدگاه نمایندگان معرفی کند.

بادامچیان افزود: معیار برای رای اعتماد همان اصلح بودن است؛ بنابراین دولت برای جلوگیری از بحثو مجادله و برای تفاهم و هماهنگی بیشتر با مجلس انتظار می رود وزیران باقیمانده را بر اساس همین ملاک و اعتدال و تدبیر معرفی کتد؛ چراکه حق قانونی و وظیفه و تکلیف مجلس است که به وزیران پیشنهادی که صالح نمی داند، رای اعتماد ندهد.

وی همچنین در مورد اظهارات اخیر عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان مبنی بر اینکه به زودی تجدید سازمان خواهیم کرد و در پاسخ به این سوال که منظور از تجدید سازمان جبهه پیروان و حزب موتلفه است یا جریان اصولگرایی گفت: با توجه به اینکه دولت جدید روی کار آمده اصولگرایان نیز باید برای انجام تکلیف دینی و شرعی باید خود را با شرایط روز تطبیق دهند؛ بنابراین اصولگرایان نیازمند یک بازنگری درون جریانی هستند تا با درک شرایط جدید و علم به زمان سیاست ها و خط مشی خود را تعییر دهند؛ البته باید توجه داشته باشیم منظور از تغییر سیاست، تغییر در اصول، ارزش و آرمان های این جریان نیست.