به گزارش افکارنیوز،محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ساعت ۱۰ صبح امروز و حدود ۲۰ روز پس از صدور حکمش در عضوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه شرکت کرد.

این اولین بار است که احمدی نژاد پس از اتمام ریاست جمهوری خود و صدور حکمش برای عضویت در مجمع، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می کند.

حکم احمدی نژاد در تاریخ ۱۳ مرداد از سوی مقام معظم رهبری صادر شد.