حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به ملتهاي مسلمان در سراسر جهان، با اشاره به فاجعه عظيم سيل در پاكستان و ابعاد گسترده خسارتها و نياز ميليونها مسلمان پاكستاني به كمك فوري، تأكيد كردند: بايد در اين موقعيت خطير، براساس اخوت اسلامي به وظيفه خويش عمل كنيم و به ياري اين برادران و خواهران مصيبت زده بشتابيم.

متن پیام ولی امر مسلمین جهان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
امت بزرگ اسلامی
فاجعه سیل زدگی که برادران و خواهران مسلمان پاکستانی را در محنتی بزرگ فرو برده است، هر روز ابعاد گسترده تری می یابد. این فاجعه مناطق بسیاری از شمال تا جنوب پاکستان را دربر گرفته و میلیون ها نفر را آواره کرده است. گستردگی این بلای خانمان سوز موجب شده است که امداد رسانی نیز با دشواری فراوان مواجه شود.
ملت مسلمان پاکستان در حالی با این مصیبت بزرگ مواجه است که نیروهای اشغالگر و متجاوز امریکایی مستمراً با دستاویز قرار دادن بهانه های واهی خاک این کشور اسلامی را در معرض تاخت و تاز قرار می دهند.
ملت های شریف مسلمان
حجم خسارت های وارده چنان گسترده است که افزون بر نیاز فوری و مبرم میلیون ها برادر و خواهر ما و شما به آذوقه، لباس و محل سکونت، بخش عظیمی از زیرساخت های پاکستان از بین رفته است. متأسفانه سازمان های بین المللی وظیفه خود یعنی خدمت رسانی به انسان های مصیبت زده را به خوبی انجام نداده اند، امری که به نوبه خود درخور توجه و موشکافی است.
برادران و خواهران مسلمان
حجم کمک های ما هر چه باشد، اندکی است در برابر اقیانوس نیاز سیل زدگان پاکستانی، اما باید در این موقعیت خطیر، براساس اخوت اسلامی به وظیفه خویش عمل کنیم و به یاری این برادران و خواهران مصیبت زده بشتابیم. نکته ای که باید دولت های اسلامی و سازمان های بین المللی به آن بیشتر توجه کنند، یاری رساندن به دولت پاکستان در طراحی و اجرای چگونگی مقابله با این محنت و نحوه امدادرسانی و تبعات فوری و درازمدت آن است امری که یقیناً در موقعیت های اضطراری، هر حکومتی را در پرداختن به امداد رسانی به صورت کامل و همه جانبه با مشکل مواجه می سازد.

سیدعلی خامنه ای
۹ / شهریور ماه / ۱۳۸۹
۲۰ / رمضان المبارک / ۱۴۳۱