به گزارش افکارنیوز، سر تاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه نخست‌وزیر پاکستان با ارسال پیامی به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان انتصاب وی به این سمت را تبریک گفت.

وی در بخشی از این پیام با تبریک انتصاب وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرده است: روابط دوستانه و مودت آمیز بین ۲ کشور پاکستان و ایران مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقابل می‌باشد و مطمئن هستیم که ۲ کشور از دیدگاه‌های مشترک در ارتباط با صلح، ثبات و بهروزی مردم منطقه برخوردار هستند.

مشاور نخستوزیر پاکستان ابراز اطمینان کرده است که تحت مدیریت هوشمندانه وزیر امور خارجه کشورمان نقش موثر ایران در صلح، ثبات و امنیت منطقهای تداوم یابد.