بهگزارش افکارنیوز، حجتالاسلام حسن روحانی در حکمی مجید انصاری را به سمت معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب کرد.