به گزارش مهر، سید حمید حسن‌زاده، رمضان منجزی، داریوش ممبینی، آرزو بابادی و قاسم حمادی اعضای شورای اسلامی شهر اهواز هستند که از سوی وزارت کشور سلب عضویت شدند. "
بر اساس شنیده‌ها، صلاحیت کاظم بهرام‌نژاد، گزینه شورای شهر برای تصدی پست شهرداری اهواز نیز از سوی وزارت کشور تائید شده است.

پس از رای شورای شهر اهواز به برکناری سومین شهردار در عمر ۳ ساله این شورا، حاشیه های فراوانی شورا و شورائیان شهر اهواز را مشغول خود کرد به گونه‌ای که جلسات علنی شورای شهر اهواز بعد از آن به شدت کم شد تا شاید حجم حاشیه‌هایی که روز به روز از کانال های مختلف به سوی شورای روانه می شد، کاهش یابد.

همچنین حمید حسن‌زاده، رییس شورای شهر اهواز و رییس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان خوزستان، در اهواز بازداشت شده است.

از علت بازداشت و اتهام احتمالی وی اطلاعی در دست نیست.